FourWinds10.com - Delivering Truth Around the World
Custom Search

Holland's Got Talent - Amira (9) sings opera O Mio Babbina Caro - Full version

Smaller Font Larger Font RSS 2.0

Oct. 31, 2013

VIEW HERE:

http://www.youtube.com/watch?v=UEMR3A4WLC8

 

Comment:  I have never heard anyone sing like this 9 yearo-old girl. She is fantastic.--Anne Bellringer

******

*ENGLISH TRANSLATION

EXT for transltion in your own language.
I am Amira. I am 9 years old. I'm going to sing something where you all don't expect what's I'm going to sing. I dream very often by fans who hits to me and stuff. As thousands of fans would be here would I laugh a little, sometimes a little wave. I hope sat it's going to happen. I am a little nervous. But it is also nice that I can sing here. I think I should. I'm all ready for.My biggest nachtmerry is that something is very wrong. because I have practiced very hard for today..
HOST: (Robert ten Brink) Hi, Amira.
AMIRA: of course I want to win, only that Holland Got Talent you can't win everything. I hope, I just hope they find the very very beautiful.
HOST: come here because can you fix sneak a little look. Here goes it all happen of course huh. To the left is the jury.
AMIRA: the most fun, I find Gordon
GORDON: well shoot out (joke)
AMIRA: sometimes he says very funny things. which I find quite funny.
HOST: go though.
GORDON: Amira Willghagen, I say that good? (yes) How old are you?
AMIRA: I am 9 years old (Gordon: so)
GORDON: So ... ... And what are you going to do?
AMIRA: I'm going to sing a song
GORDON: Is that just a song, or is it something special?
AMIRA: well actually it's an opera song
GORDON: an opera? (Ja/Yes) Oww. Why aren't you. pperagaan sing?
AMIRA: well it started with Kninginnedag; my brother and I also wanted to do something like violin performs pieces. So I thought I'll go but what singing. I searched on Youtube a song, and then I heard opera songs, which I found very very beautiful; then I start singing that.
GORDON: Wouw what particular.I had eager expected Dani by K # had sung (Amira: no), but that you find nothing?
What song do you sing?
AMIRA: a song "O Mio Babbina Caro
GORDON: Well Amira (Yes) I am so curious how that sounds. I need earplugs or ikan it so safe?
AMIRA: it is safe
THE SONG
GORDON: Yes Amira Willighagen 9 years old is here
CHANTAL (judge): are you really have 9? (Yes). Jeez
GORDON: Amira they say that old souls live on in people and if I were you hear singing then you have almost the animation of a Maria Callas, that there hélaas no longer is, but your voice is so pure and so beautiful. But I also think it is so special that for a girl of your age that you do this; Surely this is incredible I also want as a daughter..
CHANTAL: who has you so learn how to sing? Do you have a voice teacher?
AMIRA: no I do not have singing lessons
CHANTAL: So that you learn yourself. You are going to that listening and then you sing along and at one point then you can.
GORDON: Ow ongeovelijk.
CHANTAL: And what is your dream?
AMIRA: Later I want to be very much like singer; But if that fails or so then I would also like to join the Olympics with Athletics
GORDON: it's still incredible ..... I also want as a daughter
CHANTAL: who has you so learn how to sing? Do you have a voice teacher?
AMIRA: no I do not have singing lessons
CHANTAL: So that you learn yourself. You are going to listen and then sing your songs, and at one point you can.
GORDON: Ow incredibly
CHANTAL: And what is your dream?
AMIRA: wants to be, but I quite like singer Later if that fails or something, then I want to take part in the Olympics with Athletics.
CHANTAL: these are two small thingies
THAN KARETY: Have you ever performing for Abdel Rahman?
GORDN: have you ever occurred to the public?
AIRA: Uhh but not for such a large audience
GORDON: but what good of you. Really and then without nerves
Then/GORDON: have you played to a large audience occurred?.Do you have a singing coach?
AMIRA: the Manager, I never had singing lessons ...
THAN KARETY: says Yes for the next round against Amira
CHANTAL: a big fat Yes.
GORDON: we have in Holland's Got Talent like last year The Golden Tocke, for you
HOST: she sits just in Lve Sow. Anyway (absolutly) in the Live Show ... Congratulations.
BROTHER AND FATHER you are by, great, great.

 

 

Lyrics in Italian and Dutch
O mio babbino caro
Mi piace è bello, bello
Vo'andare in Porta Rossa
a comperar l'anello!
Sì, sì, ci voglio andare!
e se l'amassi indarno,
andrei sul Ponte Vecchio,
ma per buttarmi in the Arno!
Mi struggo e mi tormento!
O Dio, vorrei morir!
Babbo, pietà, pietà!
Babbo, pietà, pietà!

 

 

O my dear Papa
He pleases me and he is handsome, handsome
I want to go to Porta Rossa
to the ring to buy!
Yes, Yes, I want to go there!
And if my love is vain,
I would go to the old bridge
And throw myself in the Arno!
I have pain, I'm tormented!
O God, I want to die!
Father, have pity, have pity!
Father, have pity, have pity!

*************

EXT for transltion in your own language.

Ik ben Amira. Ik ben 9 jaar. Ik ga iets zingen waar jullie allemaal niet van verwachten wat ik ga zingen. Ik droom heel vaak van fans die naar me klappen en zo. Als hier nou duizenden fans zouden staan zou ik een beetje lachen, soms een beetje zwaaien. Ik hoop sat het ook gaat gebeuren. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Maar het is vooral ook leuk dat ik hier mag zingen. Ik denk dat ik nu moet. Ik ben er helemaal klaar voor.Mijn grootste nachtmerry is dat er iets heel erg mis gaat. want ik heb wel heel erg hard geoefend voor vandaag..

HOST: (Robert ten Brink) Hoi, Amira.

AMIRA: Natuurlijk wil ik dat Holland Got Talent winnen, alleen je kunt niet alles winnen. Ik hoop, ik hoop gewoon dat ze het heel erg mooi vinden.

HOST: Kom maar even hier want kun je vast stiekem een beetje kijken. Hier gaat het allemaal gebeuren natuurlijk hè. Daar links zit de jury.

AMIRA: Het leukste vind ik Gordon

GORDON: Nou schiet eens op (grap)

AMIRA: Soms zegt hij heel grappige dingen.en dat vind ik heel grappig.

HOST: Ga maar hoor.

GORDON: Amira Willghagen, zeg ik dat goed? (yes) Hoe oud ben jij?

AMIRA: Ik ben 9 jaar ( Gordon: zo)

GORDON: Zo ...... En wat ga je doen?

AMIRA: Ik ga een liedje zingen

GORDON: Is dat zo maar een liedje, of is het iets bijzonders?

AMIRA: Nou eigenlijk is het een opera liedje

GORDON: Een opera? (Ja /Yes) Oww. Hoezo ben jij.pperagaan zingen?

AMIRA: Nou het begon met Kninginnedag; mijn broer speeld viool en ik wou ook graag iets doen. Dus ik dacht dan ga ik maar wat zingen. Ik zocht op Youtube een liedje, en toen hoorde ik opera liedjes, die vond ik heel erg mooi; toen ben ik die gaan zingen.

GORDON: Wouw wat bijzonder.Ik had eerden verwacht dat je ieta van K# had gezongen (Amira: nee), maar dat vind je niks?

Welk liedje ga je zingen?

AMIRA: Een liedje O Mio Babbina Caro

GORDON: Nou Amira (ja) ik ben zo nieuwsgierig hoe dat klinkt. Heb ik oordopjes nodig of ikan het zo veilig?

AMIRA: Het is veilig

HET LIED

GORDON: Ja Amira Willighagen 9 jaar oud staat hier

CHANTAL(judge): Ben jij echt wel 9? (ja). Jeetje

GORDON: Amira ze zeggen wel eens dat oude zielen voortleven in mensen en als ik jou hoor zingen dan heb jij bijna de bezieling van een Maria Callas, die er hélaas niet meer is, maar jouw stem is zo puur en zo mooi. Maar ik vind het ook zo bijzonder dat voor een meisje van jouw leeftijd dat je dit doe; dat is toch ongelovelijk Ik wil ook zo een dochter..

CHANTAL: Wie heeft jou zo leren zingen? Heb jij een zang docent?

AMIRA: Nee ik heb geen zangles

CHANTAL: Dus dat leer je jezelf aan. Je gaat dat luisteren en dan zing je mee en op een gegeven moment dan kun je het.

GORDON: Ow ongeovelijk.

CHANTAL: En wat is jouw droom?

AMIRA: Later wil ik heel graag zangeres worden; maar als dat niet lukt of zo dan wil ik ook graag mee doen met het Olympische Spelen met Atletiek

GORDON: Het is toch ongelovelijk..... Ik wil ook zo een dochter

CHANTAL: Wie heeft jou zo leren zingen? Heb jij een zangdocent?

AMIRA: Nee ik heb geen zangles

CHANTAL: Dus dat leer je jezelf aan. Je gaat naar liedjes luisteren en dan zing je mee, en op een gegeven moment kun je het.

GORDON: Ow ongelovelijk

CHANTAL: En wat is jouw droom?

AMIRA: Later wil ik heel graag zangeres worden, maar als dat niet lukt ofzo, dan wil ik meedoen met de Olympische Spelen met Atletiek.

CHANTAL: Dat zijn twee kleine dingetjes

DAN KARETY: Have you ever performing for audiens?

GORDN: Heb je ooit opgetreden voor het publiek?

AIRA: Uhh maar niet voor zo een groot publiek

GORDON: Maar wat goed van je. Echt en dan zonder zenuwen

DAN / GORDON: Heb je wel eens voor een groot publiek opgetreden?.Heb je een zangcoach?

AMIRA: Néé, ik heb nooit zangles gehad...

DAN KARETY: Zegt ja voor de volgende ronde tegen Amira

CHANTAL: Een dikke vette JA.

GORDON: Wij hebben in Holland's Got Talent net als vorig jaar The Golden Tocke, voor jou

HOST: Ze zit gewoon in de Lve Sow. Sowieso (absolutly) in de Live Show... Gefeliciteerd.

BROTHER AND FATHER Je bent door, geweldig, geweldig.

 

Zangtekst in Italiaans en Nederlands

O mio babbino caro

Mi piace è bello, bello

Vo'andare in Porta Rossa

a comperar l'anello!

Sì, sì, ci voglio andare!

e se l'amassi indarno,

andrei sul Ponte Vecchio,

ma per buttarmi in Arno!

Mi struggo e mi tormento!

O Dio, vorrei morir!

Babbo, pietà, pietà!

Babbo, pietà, pietà!

 

O mijn lieve vader

Hij behaagt mij en hij is knap, knap

Ik wil naar Porta Rossa

om de ring te kopen!

Ja, ja, ik wil daar heen!

En als mijn liefde ijdel is,

Zou ik naar de oude brug gaan

En mijzelf daar in de Arno werpen!

Ik heb pijn, ik ben geteisterd!

O God, ik wil sterven!

Vader, heb mededogen, heb mededogen!

Vader, heb mededogen, heb mededogen!

*********